Ajankohtaista

25.11.2015

Tietoa TTVK:n suorittamasta nettivalvonnasta

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) valvoo musiikin laitonta jakamista vertaisverkoissa, jossa käyttäjät jakavat keskenään tiedostoja. Valvonta tapahtuu keräämällä julkisesta jakotapahtumasta näyttöpaketti, mistä käy ilmi jaettu aineisto sekä IP-osoite, mistä aineistoa jaetaan. Näytön keräämisen jälkeen TTVK hakee tuomioistuimelta määräystä, joka velvoittaa teleoperaattorin kertomaan TTVK:lle kyseisen IP-osoitteen liittymänhaltijan yhteystiedot.

Ainoastaan teleoperaattorilla on tieto siitä, kenen nimissä ip-osoite on tietyllä hetkellä. Kirjeet lähetetään teleoperaattorilta saadun yhteystiedon perusteella.

Saatuaan teleoperaattorilta liittymän haltijan yhteystiedot TTVK informoi liittymänhaltijaa kirjeitse siitä, että tämän liittymää käytetään lainvastaiseen toimintaan, ja pyytää ottamaan yhteyttä asian selvittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää tapahtunut oikeudenloukkaus ja varmistaa, että kyseistä liittymää ei enää jatkossa käytetä tekijänoikeutta loukkaavaan toimintaan. Mikäli on perusteita vaatia hyvitystä ja kulukorvauksia, pyritään niistä sopimaan vapaaehtoisesti. Valtaosassa tapauksia näin tapahtuukin. Aina liittymänhaltija ei kuitenkaan pysty selvittämään oikeudenloukkausta TTVK:n kanssa. Tällöin harkitaan tapauskohtaisesti jatkotoimia.  

Kun ihmiset – myös teleoperaattorin palveluksessa – tekevät töitä, virheen mahdollisuus on valitettavasti aina olemassa. Tämä tiedostetaan myös TTVK:lla. Jokainen virhe on liikaa mutta onneksi yleensä selvitettävissä. Kun kirjeen saanut epäilee kirjeen tulleen väärälle henkilölle, kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa omalta teleoperaattorilta, että nämä eivät ole erehdyksessä antaneet TTVK:lle väärän henkilön yhteystietoja.  TTVK:lla ei ole oikeutta pyytää teleoperaattoria tarkistamaan yksittäisten henkilöiden ip-osoitetietoja, vaikka epäilisikin virhettä.