Ajankohtaista

25.01.2011

Piratismin avainlukuja 2010 - valtiovallan suunnitelmat nettipiratismin torjuntaan riittämättömät

 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) mukaan Suomessa oli vuonna 2010 yli 125 000 kotitaloutta, joissa jaettiin aktiivisesti tietoverkkoihin piraattiaineistoja. Määrässä ei ole tapahtunut isoja muutoksia vuoteen 2009 verrattuna. Laajan alkuvuodesta 2010 tehdyn kotimaisen tutkimuksen mukaan tietoverkkopiratismin aiheuttamat kokonaistappiot suomalaiselle yhteiskunnalle ovat yli 355 miljoonaa euroa vuodessa. 

Hallitus esitti uusia keinoja nettipiratismin torjuntaan

Vähentääkseen nettipiratismia ja turvatakseen laillisten palveluiden toimintaedellytykset, hallitus esitti lokakuussa eduskunnalle uutta ilmoitusmenettelyä. Vireillä olevan lakiesityksen mukaan teleoperaattoreiden tulisi tulevaisuudessa välittää asiakkailleen oikeudenhaltijoiden laatima määrämuotoinen ilmoitus havaitusta laittomasta toiminnasta.

Oikeudenhaltijoiden mukaan esitys oli positiivinen askel, mutta sellaisenaan riittämätön. Lakiesityksen mukaan lähetettäviä ilmoituksia ei millään tavalla rekisteröitäisi teleoperaattoreiden toimesta, jolloin malli ei mahdollista puuttua niihin tapauksiin, joissa laiton toiminta ei lakkaa useammankaan ilmoituksen jälkeen.

Oikeudenhaltijoiden mukaan lakiesitystä tulee muuttaa siten, että lähetettävät ilmoitukset rekisteröidään. Tämä menettely mahdollistaa oikeudelliset seuraamukset niille, jotka eivät lopeta tiedostojen laitonta jakamista.  TTVK:n mukaan nykyinen esitys on torso ja vaarana on, että se jäisi tulevaisuudessa kokonaan vaille käyttöä tehottomuutensa ja kalleutensa vuoksi.

Lakiesitys on tällä hetkellä eduskunnan sivistys- ja perustuslakivaliokuntien käsittelyssä. 

Tiedonsaantihakemusten määrä edelleen kasvussa - kohteena myös BitTorrent käyttäjät

TTVK teki vuonna 2010 yhteensä 100 tekijänoikeuslain mukaista tiedonsaantihakemusta, vuonna 2009 hakemuksia tehtiin 82. Tiedonsaantihakemuksissa tuomioistuimelta pyydetään tekijänoikeuslain mukaista määräystä, jolla teleoperaattori velvoitetaan kertomaan TTVK:lle laittomaan toimintaan käytetyn IP-osoitteen haltijan henkilöllisyys ja yhteystiedot. Tekijänoikeuslaki on mahdollistanut tiedonsaantimenettelyn vuoden 2006 alusta lukien. 

Vuonna 2010 hakemuksia tehtiin kaikkiin merkittäviin p2p-verkkoihin mukaan lukien BitTorrent-tekniikka. Valvontaa on kohdistettu mm. ruotsalaisen the Pirate Bay -palvelun suomalaisiin käyttäjiin. Saatuaan oikeuden määräyksellä tiedon liittymän haltijasta TTVK pyrkii aina ensisijaisesti sopimaan asian loukkaajan kanssa. Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, viedään tapaus poliisitutkintaan tai siviilioikeudellisena riita-asiana tuomioistuimeen.

Suomen korkein oikeus antoi merkittävät ennakkopäätökset ensimmäisenä Euroopassa

Vuoden 2010 merkittävimmät tekijänoikeusratkaisut olivat kesäkuussa 2010 korkeimman oikeuden antamat ennakkopäätökset Finreactor -vertaisverkkopalvelujen ylläpitäjien ja käyttäjien vastuusta. 

Finreactor oli suomalainen BitTorrent-tekniikkaa käyttävä vertaisverkkopalvelu, jolla oli n. 10 000 käyttäjää ja jonka keskusrikospoliisi ratsasi joulukuussa 2004.  Korkein oikeus vahvisti kesäkuussa antamassaan ennakkopäätöksessä, että palvelun ylläpitäjät olivat rikosoikeudellisessa vastuussa palvelua käyttäen tehdyistä tekijänoikeusloukkauksista.  Alemmat oikeusasteet olivat päätyneet samaan lopputulokseen.  Korkein oikeus korotti tuntuvasti ylläpitäjien korvausvastuuta; tekijänoikeuskorvaukset nousivat 420 000 eurosta yli 680 000 euroon. 

Ylläpitovastuun lisäksi korkein oikeus antoi merkittävän ennakkopäätöksen koskien kahta palvelun loppukäyttäjää. Näissä tapauksissa korkein oikeus arvioi sitä, olivatko ns. kuvaustiedostoja palvelimelle ladanneet henkilöt syyllistyneet asiassa tekijänoikeusrikkomukseen ja olivatko he korvausvastuussa kuvaustiedoston avulla tapahtuneista teosten luvattomista latauksista.

Korkein oikeus piti kuvaustiedoston verkkoon toimittamista tekijänoikeudellisesti merkityksellisenä toimena, josta seurasi sekä rikosoikeudellinen että korvausvastuu kaikista kuvaustiedostoa hyväksi käyttäen tehdyistä latauksista.  Korkeimman oikeuden mukaan vastuuta ei poistanut se, että tiedostojenjakoverkon teknisen toteuttamistavan vuoksi tekijän välitön osallistuminen sisältötiedostojen jakamis- ja kopiointitapahtumiin ei ole ollut tarpeen. Vastuuta teosten levittämisestä ei voinut välttää vetoamalla teknisiin seikkoihin; tarkoitus ja lopputulos olivat ratkaisevia.

Vankeustuomioita vakavista tapauksista

Käräjäoikeudet langettivat vuonna 2010 kolmessa TTVK:n edustamassa tapauksessa vankeusrangaistuksia.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi heinäkuussa 35-vuotiaan imatralaismiehen kahdesta törkeästä petoksesta, tekijänoikeusrikoksesta ja petoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies velvoitettiin lisäksi suorittamaan korvauksia yhteensä yli 120 000 euroa. Tapauksen käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Miehen omistama ja operoima, taustamusiikkia ravintoloihin toimittanut yritys oli jättänyt sopimusten vastaisesti raportoimatta musiikin oikeudenhaltijoille merkittävän osan ravintoloihin toimittamastaan musiikista ja yrityksen musiikkilaitteiden sijoituspaikoista. Mies salasi oikeudenhaltijoilta yli 70 % musiikkilaitteiden sijoituspaikoista. Oikeuden mukaan mies oli laiminlyönyt yrityksellä voimassa olevien sopimusten mukaiset raportointivelvollisuudet. Tämä tahallinen laiminlyönti aiheutti sen, että oikeudenhaltijat eivät pystyneet laskuttamaan yritykseltä asianmukaisia tekijänoikeuskorvauksia, jolloin niille aiheutettiin petoksilla vahinkoa.

Käräjäoikeudet langettivat vankeustuomioita myös DirectConnect-palvelimien (DC-hubi) ylläpitäjille.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa 33-vuotiaan miehen neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta tekijänoikeusrikoksesta. Mies tuomittiin lisäksi maksamaan tekijänoikeuslain mukaisia hyvityksiä ja korvauksia yhteensä 307 450 euroa. Tuomio on lainvoimainen.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa 35-vuotiaan oululaismiehen tekijänoikeusrikoksesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oululaismiehen maksettavaksi tuli korvauksia yhteensä yli 377 000 euroa. Avunannosta syytteessä olleen miehen entisen avovaimon oikeus vapautti syytteistä. Tapauksen käsittely jatkuu hovioikeudessa. 

Molemmat tuomitut miehet olivat perustaneet ja ylläpitäneet suosittuja DC-hubeja. Tapausten poliisitutkinnat olivat käynnistyneet vuonna 2007. Kyseessä oli järjestyksessään toinen ja kolmas Suomessa DC-hubin ylläpidosta annettu rikostuomio. Ensimmäinen vankeustuomio annettiin kesäkuussa 2009 Seinäjoen käräjäoikeudesta.

Lisätietoja:      

toiminnanjohtaja Antti Kotilainen,  040 548 1781