Ajankohtaista

13.01.2016

Kuvasto ry ja RadioMedia ry TTVK:n jäseniksi

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) edustaa entistä laaja-alaisemmin oikeudenhaltijoita. TTVK:n toiminta kattaa nyt niin kotimaisia kuin ulkomaisia musiikki- ja av-alan oikeudenhaltijoita, kirjallisuuden ja visuaalisen alan oikeudenhaltijoita sekä useita TV- ja radiolähettäjäyrityksiä. 1.1.2016 alkaen TTVK:n jäseniksi on liittynyt Kuvasto ry sekä RadioMedia ry.

Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö, jonka tehtävänä on turvata ja edistää kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia sekä kuvataiteen tekemisen edellytyksiä. Kuvasto edustaa noin 2 200 kotimaista ja 50 000 ulkomaista taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa. Kuvaston jäsenyyden myötä TTVK edustaa nyt Suomen kaikkia kuutta tekijänoikeusjärjestöä, joihin kuuluvat myös Gramex, Kopiosto, Sanasto, Teosto ja Tuotos.

RadioMedia ry on Suomen kaupallisten radioiden kattojärjestö, joka vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. RadioMedia edustaa kaikkia 12 valtakunnallista radiotoimiluvan haltijaa sekä noin 70 alueellista tai paikallista radiotoimiluvan haltijaa. RadioMedian jäsenistö edustaa arviolta 95 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta.

”Tekijänoikeudellisen tiedon lisääminen palvelee kaikkia luovan alan toimijoita. Tekijänoikeuksien täytäntöönpano puolestaan on välttämätöntä luovien alojen toimintaedellytysten ja laillisten palvelujen kehittämisen mahdollistamiseksi. Olemme TTVK:lla tyytyväisiä, että toimintamme hyödyttää entistä laajempaa joukkoa oikeudenhaltijoita,” kertoo TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.