Ajankohtaista

12.03.2001

Vaalimaan tulli nappasi ennätyslastin piraatti-CDitä

Vaalimaan tulliin saapui sunnuntaiyönä 21.1.2001 perävaunullinen rekka. Tarkastuksessa rekasta löydettiin 15.000 kpl cd-tallenteita. Erä sisälsi kuuden eri kansainvälisen artistin levytyksiä; Abban, Elton Johnin, Eminemin, Metallican, U2:n ja Stingin & Policen (Ks. kuvaliite customspress). Levyt oli lastattu ns. TIR-rekkaan, jonka Venäjän tulliviranomaiset olivat jo tarkastaneet.


Suomen Tullin ja oikeudenhaltijoiden suorittamassa tarkastuksessa huomiota kiinnitti mm. se, että levyt oli ilmoitettu valmistetun Englannissa. Kaikki levyt sisälsivät myös niin sanotut SID-koodit. Äänitetuottajien kansainvälisen etujärjestön IFPIn (International Federation of the Phonographic Industry) aloitteesta CD-levytehtaat on saatu mukaan kansainväliseen koodijärjestelmään (Source Identification Code, SID), jonka avulla levyn valmistaja pystytään tunnistamaan. Jos koodi puuttuu sellaisesta CD-levystä, josta sen pitäisi löytyä, kyseessä on mitä todennäköisimmin piraattituote. Koodijärjestelmässä on mukana lähes 70 % maailman tunnetuista CD-tehtaista. Kansainvälisesti merkittävät äänitetuottajat käyttävät pääsääntöisesti ainoastaan tehtaita, jotka ovat mukana SID-järjestelmässä.


Koodijärjestelmä koostuu kahdesta eri koodista, jotka kopioituvat CD-levyn alapuolelle lähelle levyn keskiötä. CD-tehtaiden masterointilaitteille annettavaa koodia kutsutaan master-koodiksi. Jokainen laitteella tehty masterlevy sisältää tämän koodin. Kun masterlevyä käyttäen tehdään varsinaisia CD-levyjä, siirtyy koodi automaattisesti jokaiseen tehtyyn levyyn. Koodi koostuu kirjaimista Ifpi ja nelimerkkisestä kirjain- ja numeroyhdistelmästä.


Koodijärjestelmän toinen koodi on levyn prässäyslaitteille annettava mould-koodi, joka siirtyy jokaiseen prässäyslaitteella valmistettuun CD-levyyn. Koodi koostuu kirjaimista Ifpi ja nelimerkkisestä kirjain- ja numeroyhdistelmästä. Kaksi ensimmäistä merkkiä identifioivat tehtaan ja kaksi seuraavaa merkkiä tehtaan prässäyslinjan. (Ks. kuvaliite SID-koodi, kuva ei liity tähän tapaukseen)


Ifpi on viimevuosina satsannut voimakkaasti piraattiteollisuuden vastaiseen taisteluun. Nyt pysäytetyt piraattilevyt olivat väärennöksinä sen verran korkealaatuisia, että vahvistus väärennösepäilyksille pyydettiin myös Ifpin Lontoossa sijaitsevasta laboratoriosta. Vertaamalla Vaalimaan rajalla pysäytettyjä levyjä aitoihin tuotteisiin pystyttiin varmistamaan, että pysäytetyn levyerän sisältämät SID-koodit olivat väärennöksiä.


Kyseinen lasti oli rahtiasiakirjojen perusteella matkalla Moskovasta Ruotsiin. Suomessa piratismivalvontaa suorittavan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen varatuomari Antti Kotilainen toteaa, että: 'Näin korkealaatuisiin väärennöksiin emme ole aiemmin Suomessa törmänneet. Väärennösten tason kohoaminen kertoo oikeudenhaltijoiden suorittamasta kiristyneestä valvonnasta ja toisaalta siitä, että kansainvälinen järjestäytynyt piraattiteollisuus on valmis satsaamaan omaan tuotekehittelyynsä. Suuret voitot ja pienet kiinnijäämisriskit houkuttelevat tekemään tuotteista yhä enemmän alkuperäisiä tuotteita vastaavia. Kyseisen lastin arvo vähittäiskaupassa on reilusti yli miljoonaa markkaa. Kiitos tullin tarkan toiminnan, lasti ei nyt päässyt määränpäähänsä. Olemme jo jonkin aikaa epäilleet, että piraattitavaraa kulkee TIR-rekoissa ja tuohon epäillykseen saatiin nyt vahvistus. Venäjän poikkeuksellisen korkea piratismiaste n. 75 % ja viranomaisten puutteellinen valvonta tekijänoikeuksissa muodostavat tällä hetkellä riskin EU:n kulttuuriteollisuudelle ja laillisille markkinoille.'


Keskus, oikeudenhaltijat ja tulli solmivat vuonna 1999 yhteistoimintasopimuksen laittomasti valmistettujen ja väärennettyjen tavaroiden kaupan ja levityksen torjumiseksi. Nyt tehty pysäytys on osoitus yhteistyön tehokkuudesta.