Ajankohtaista

11.06.2001

Opiskelija tuomittiin musiikin luvattomasta levityksestä Internetissä sakkoihin

Jyväskylän käräjäoikeus tuomitsi 28.5.2001 25-vuotiaan insinööriopiskelijan musiikin luvattomasta levityksestä Internetissä sakkoihin. Tapaus tuli ilmi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) suorittaman Internetvalvonnan perusteella.


Opiskelijan maksettavaksi tuli päiväsakkoja 20 kpl yhteensä 800 mk. Opiskelija velvoitettiin lisäksi maksamaan hyvitystä Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ry:lle ja säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle yhteensä 20.000, selvitys- ja valvontakuluja 2.000 mk sekä oikeudenkäyntikuluja 10.000 mk. Oikeudenhaltijoiden hyvitys- ja korvausvaatimukset olivat yli 300.000 mk.


Opiskelijalle vaadittiin rangaistusta tekijänoikeusrikkomuksesta sillä perusteella, että hän oli kopioinut ilman oikeudenhaltijoiden lupaa oman tietokoneensa kovalevylle ainakin 150 musiikkikappaletta MP3-formaatissa ja edelleen käyttäen CuteMX-nimistä erikoisohjelmaa levittänyt ja saattanut nämä luvatta kopioidut 150 musiikkikappaletta yleisön keskuuteen ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Kyseisellä hetkellä CuteMX-ohjelman samanaikaisia käyttäjiä oli ollut enimmillään 3.822 kappaletta.


CuteMX-ohjelma on Internetissä ilmaiseksi jaettava tiedostojen jako- ja hakuohjelma, jonka toiminta on hyvin paljolti samanlainen kuin Napsterin. Ohjelman käyttäjä asentaa ohjelman omaan tietokoneeseensa, valitsee itsellensä ohjelmassa käytettävän käyttäjätunnuksen ja määrittää oman tietokoneensa kovalevyllä olevan kansion, jossa olevat tiedostot ovat ohjelmaa käytettäessä ja oltaessa Internet yhteydessä, muiden CuteMX-käyttäjien haettavissa ja itselleen ladattavissa. CuteMX-ohjelma ei ole toiminnassa tällä hetkellä. Syynä lienee pelko mahdollisista oikeuskanteista.


Opiskelija kiisti käräjäoikeudessa syytteen. Kertomansa mukaan hän oli ensinnäkin kopioinut kyseiset kappaleet omaan yksityiseen käyttöönsä, mikä on tekijänoikeuslain mukaan sallittua. Toisekseen hän kiisti teon sillä perusteella, ettei musiikin levittäminen ollut tapahtunut tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.


Käräjäoikeus katsoi, että opiskelijan toiminta oli ollut tahallista. Käräjäoikeuden perustelujen mukaan vaikka opiskelija ei olisi lainkaan tutustunut ohjelmaan tai sen muualla olleisiin ohjeisiin, hänen on ainakin käydessään läpi asennusohjelman ikkunoita täytynyt havaita, että hänen kopioimansa musiikki tulee ohjelmaa käytettäessä olemaan yleisön saatavilla. Väitteestä, jonka mukaan kyseessä olisi ollut kopiointi vain yksityiseen käyttöön, käräjäoikeus totesi, että yksityiseen käyttöön kopioituja teoskappaleita ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen ja kun opiskelija oli saattanut kyseiset musiikkikappaleet muiden saataville, oli niiden käyttötarkoitus muuttunut luvallisesta luvattomaksi ja teoskappaleet olivat siten myös luvattomasti kopioituja.


TTVK:n varatuomari Antti Kotilaisen mukaan kyseessä on merkittävä päätös, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin loppukäyttäjän vastuuta Napsterin kaltaisten ohjelmien parissa. 'Käräjäoikeus vahvisti sen tosiseikan, että tekijänoikeudet pätevät myös netissä ja, että myös yksittäisen käyttäjän tulee huolehtia siitä, ettei hän jaa luvatta tiedostoja muille käyttäjille', toteaa Kotilainen.


Asianomistajat eivät vie juttua hovioikeuteen, nettivalvonta jatkuu aktiivisena


Jutussa asianomistajia olevat ÄKT ry ja Teosto ovat päättäneet olla valittamatta jutusta hovioikeuteen, vaikka niiden yli 300.000 mk:n hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset tulivatkin hylättyä. ÄKT:n toiminnanjohtajan Arto Alaspään mukaan 'käräjäoikeuden antama rikosoikeudellinen viesti on tässä tapauksessa jo riittävän selkeä. Kyseessä on ollut rangaistava teko, josta käräjäoikeus on langettanut vastaajalle myös korvausvelvollisuuden oikeudenhaltijoille. Nyt tuomittu tekijänoikeudellinen hyvitys 20.000 mk ei kylläkään vastaa sitä taloudellista arvoa, mikä kyseisillä tallenteille sähköisessä kaupankäynnissä todellisuudessa on. Uskomme kuitenkin, että tulevaisuudessa, musiikin sähköinen kaupankäynnin vakiinnuttua, oikeudenhaltijoille kuuluvan hyvityksen määrä tulee myös oikeuskäytännössä tarkentumaan ja löytämään oikean tasonsa', toteaa Alaspää.


TTVK:ltä on tuomion jälkeen tiedusteltu paljon, aikooko se nostaa lisää juttuja suomalaisia loppukäyttäjiä vastaan. Kotilaisen mukaan aktiivisen Internetvalvonnan pääpaino tulee edelleen olemaan varoitus- ja poistokehotusten (ns. notice and takedown) lähettämisessä luvattomaan toimintaan syyllistyneille. Viime vuonna TTVK lähetti 500 tällaista kirjettä. Kotilaisen mukaan uudet oikeudenkäynnit eivät kuitenkaan ole poissuljettuja, 'Kyse on ennen kaikkea asenteista. Toivomme, että tämän tuomion jälkeen ihmiset ymmärtäisivät kunnioittaa muiden omaisuutta netissä.'


Oikeudenhaltijoiden suorittamaan Internetvalvontaan on tulossa myös lainsäädännöllisiä apuja. Valmisteilla olevan Laki sähköisestä kaupankäynnistä sekä ns. tekijänoikeusdirektiivin kansallinen voimaansaattaminen tulevat osaltaan edistämään myös nettipiratismin kitkemistä.


Laki sähköisestä kaupankäynnissä tulee säätelemään mm. Internet operaattorin velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin poistamiseksi palvelimeltaan. Tekijänoikeusdirektiivin voimaansaattamisen myötä oikeudenhaltijoille tulee mahdolliseksi hakea tuomioistumista väliaikaismääräyksiä sellaisia Internet välittäjiä vatsaan, joiden palveluja kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden rikkomiseen.