Piratismi

Piratismi on usein ammattimaista, ilman oikeudenhaltijoiden lupaa tapahtuvaa tallenteiden valmistamista ja levittämistä yleisölle. Tämän hetken merkittävin piratismiongelma on tietoverkoissa tapahtuva luvaton tiedostojenjako. Internet- ja fyysinen piratismi ovat myös linkittyneet toisiinsa. Elokuvateatterista salaa kuvatusta ja internetin kautta välitetystä uutuuselokuvasta valmistetaan muutaman päivän kuluttua piraatti-DVD:tä myytäväksi.

Piratismi yksipuolistaa kulttuuritarjontaa, koska se heikentää kulttuurialan taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tästä kärsivät eniten omaperäisimmät artistit, koska pienen yleisön ja riskipitoisten sisältöjen julkaisusta luovutaan ensimmäisenä.

Piratismia on mm.:

 • Luvaton suojatun materiaalin välittäminen internetissä (esim. MP3-tiedostojen jako ja itselle lataaminen vertaisverkko-ohjelmilla)
 • Luvaton valmistaminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön (esim. MP3-tiedostojen kopiointi USB-tikulle ja kyseisten tiedostojen jakaminen koko koululuokalle tai oman levykokoelman kopioiminen p2p-ohjelman muille jaettavaan kansioon)
 • Piraattitallenteiden maahantuonti
 • Piraattituotteiden tai teoskopioiden myyminen


Faktoja PIRATISMISTA

TALOUSTUTKIMUS OY:n TEKIJÄNOIKEUSBAROMETRI 2012

 • 91 % suomalaisista tietää piraattiaineiston levittämisen Internetissä laittomaksi. Ainoastaan 5 % pitää piraattiaineiston levittämistä hyväksyttävänä.
 • Enemmistö suomalaisista (64 %) kannattaa sitä, että tuomioistuimella on mahdollisuus määrätä esto ulkomailta käsin toimiville tai ylläpitäjiltään tuntemattomille piraattisivustoille.

Lisätietoa tutkimuksesta osoitteessa: http://www.kulttuuriuutiset.net/gallupit/piratismitutkimus_2012


OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS 2012

 • 15-16 vuotiaista 71 prosenttia on vuoden aikana ladannut Internetistä musiikkia, ohjelmia tai pelejä luvattomasti.
 • Miltei kolmannes nuorista lataa luvattomasti verkosta vähintään kerran viikossa.


Lisätietoa tutkimuksesta on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tiedotteessa (12.12.2012).

TALOUSTUTKIMUS OY:n TEKIJÄNOIKEUSBAROMETRI 2010

 • Suomessa oli vuonna 2010 yli 125 000 kotitaloutta, joissa jaettiin aktiivisesti piraattiaineistoja tietoverkkoihin.
 • Tietoverkkopiratismin aiheuttamat kokonaistappiot suomalaiselle yhteiskunnalle ovat yli 355 miljoonaa euroa vuodessa.
 • 16 % kotitalouksista ladataan internetissä luvatta levitettyjä tiedostoja, yhteensä 153,6 miljoonaa tiedostoa vuodessa.
 • Eniten lataavat nuoret, yli 50-vuotiaiden kotitalouksissa ei ladata näitä käytännössä lainkaan.
 • 30 % nettipiraateista ostettaisiin laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi tarjolla.
 • Valtaosa (82%) luvattomien tiedostojen lataajista latasi musiikkia. Elokuvia latasi 57%, pelejä ja tietokoneohjelmia kumpiakin 28%

Lisätietoa tutkimuksesta osoitteessa: http://www.kulttuuriuutiset.net/gallupit/piratismin_tuomat_menetykset_2010  


TERA CONSULTANTS 2010

Piratismin vaikutuksia EU:ssa selvitti maaliskuussa 2010 Brysselissä julkaistu tutkimus Tera Consultants 2010, "Building a Digital Economy: the Importance of Saving Jobs in the EU's Creative Industries".

 • Vuonna 2008 eurooppalaisilta luovan teollisuuden aloilta hävisi yli 185 000 työpaikkaa, menetysten ollessa arviolta 10 miljardia euroa. Pääsyyksi tutkimus löysi laittoman nettipiratismin.
 • Vuoteen 2015 mennessä piratismin ennustetaan vievän luovilta aloilta 1,2 miljoona työpaikkaa.
 • Piratismi uhkaa luovia aloja Euroopassa, vuoteen 2015 mennessä arvioidaan menetettävän tuloja 240 miljardia euroa.  


Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.teraconsultants.fr/en/issues/Report-for-the-International-Chamber-of-Commerce-European-Study-on-the-Impact-of-Piracy-in-the-EU 

MUUTA TIETOA 

 • Suomessa tuli vuoden 2006 alusta voimaan laki, joka kieltää piraattitallenteiden maahantuonnin myös omaan yksityisen käyttöön.
 • Venäjä ja Kiina ovat fyysisen piratismin kärkimaita. Fyysinen piratismi Suomessa on vähäistä.
 • Järjestäytynyt rikollisuus on mukana piraattitoiminnassa.
 • Suomessa arvioitiin vuonna 2007 ladatun laittomasti noin kymmenen miljoonaa elokuvaa.
 • Maailmanlaajuisesti arvioitiin vuonna 2008 laittomasti ladatun yli 40 miljardia musiikkikappaletta.
 • Vuonna 2008 maailmassa myytiin 1 miljardia piraattiäänitettä. Näiden tallenteiden kaupallinen arvo oli yhteensä 3,5 miljardia dollaria.
 • Piratismin aiheuttamat kokonaistappiot levy-yhtiöille vuonna 2008 olivat 6,3 miljardia dollaria.
 • Peliala arvioi pelialan tuottajien kärsivän vuositasolla noin kolmen miljardin dollarin menetykset piratismista.