Piratismi

Piratismi on usein ammattimaista tallenteiden valmistamista ja sisältöjen levittämistä yleisölle ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Tämän hetken merkittävin piratismiongelma on luvaton tiedostojenjako tietoverkoissa. Internet- ja fyysinen piratismi ovat toisinaan linkittyneet toisiinsa. Uutuuselokuva saatetaan kuvata elokuvateatterissa salaa sekä välittää internetin kautta yleisölle, jolloin siitä voidaan valmistaa piraatti-DVD myytäväksi.

Piratismi yksipuolistaa kulttuuritarjontaa, koska se heikentää kulttuurialan taloudellisia edellytyksiä toimia. Tästä kärsivät eniten omaperäiset artistit, koska pienen yleisön ja riskipitoisten sisältöjen julkaisusta luovutaan ensimmäisenä.

Piratismia on: 

 • Luvaton suojatun materiaalin välittäminen internetissä (esim. MP3-tiedostojen jako ja lataaminen vertaisverkko-ohjelmilla) 
 • Luvaton teosten valmistaminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön (esim. MP3-tiedostojen kopiointi USB-tikulle ja kyseisten tiedostojen jakaminen koko koululuokalle tai oman levykokoelman kopioiminen p2p-ohjelman muille jaettavaan kansioon)
 • Piraattitallenteiden maahantuonti 
 • Piraattituotteiden tai teoskopioiden myyminen

Faktoja PIRATISMISTA


TALOUSTUTKIMUS OY:n TEKIJÄNOIKEUSBAROMETRI 2014

 • Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tietää piraattien levittämisen laittomaksi ja pitää sitä myös tuomittavana.
 • Silti joka kuudennessa kotitaloudessa piraattitiedostoja joko ladataan tai striimataan eli katsotaan suoratoistona. Verkossa luvatta levitetyn aineiston lataajien määrä on vähentynyt entisestään (12 % vuonna 2014, 13 % vuonna 2013, 15 % vuonna 2012 ja 21 % vuonna 2011).
 • Enemmistö suomalaisista (64 %) kannattaa estojen asettamista kotimaisten piraattipalveluiden lisäksi ulkomaisiin piraattipalveluihin. Estojen kannatus on kaikissa ikäryhmissä suurempaa kuin niiden vastustus.

Lisätietoa tutkimuksesta on Kulttuuriuutisten sivuilla.


TALOUSTUTKIMUS OY:n VERKKOPIRATISMITUTKIMUS 2014

 • Suurin osa suomalaisista (91 %) kannattaa puuttumista piraattitiedostojen luvattomaan jakeluun. 
 • Myös piraattipalveluita itse käyttäneistä enemmistö (71 %) kannattaa puuttumista laittomaan jakeluun. 
 • Suomalaisista 78 prosenttia pitää piraattisivustoille pääsyn estämistä tehokkaana tapana puuttua piratismiin. 
 • Suomalaisista 82 prosenttia pitää laittomaan jakamiseen syyllistynyttä henkilöä velvollisena maksamaan teosten tekijöille loukkauksen laajuuden mukaista korvausta.

Lisätietoa tutkimuksesta on TTVK:n tiedotteessa (19.11.2014).


OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS 2012

 • 15–16 vuotiaista 71 prosenttia on vuoden aikana ladannut Internetistä musiikkia, ohjelmia tai pelejä luvattomasti.
 • Miltei kolmannes nuorista lataa teoksia luvattomasti verkosta vähintään kerran viikossa.

Lisätietoa tutkimuksesta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tiedotteesta (2012).


TALOUSTUTKIMUS OY:n TEKIJÄNOIKEUSBAROMETRI 2010

 • Suomessa oli vuonna 2010 yli 125 000 kotitaloutta, joissa jaettiin aktiivisesti piraattiaineistoja tietoverkkoihin.
 • Tietoverkkopiratismin aiheuttamat kokonaistappiot suomalaiselle yhteiskunnalle ovat yli 355 miljoonaa euroa vuodessa.
 • 16 % kotitalouksista ladataan internetissä luvatta levitettyjä tiedostoja, yhteensä 153,6 miljoonaa tiedostoa vuodessa.
 • Eniten lataavat nuoret, yli 50-vuotiaiden kotitalouksissa ei ladata luvattomia tiedostoja käytännössä lainkaan.
 • 30 % nettipiraateista ostettaisiin laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi tarjolla.
 • Valtaosa (82 %) luvattomien tiedostojen lataajista latasi musiikkia. Elokuvia latasi 57 %, pelejä ja tietokoneohjelmia kumpiakin 28%.

Lisätietoa tutkimuksesta Kulttuuriuutisten sivuilla.


TERA CONSULTANTS 2010

Piratismin vaikutuksia EU:ssa selvitti tutkimus Tera Consultants 2010, "Building a Digital Economy: the Importance of Saving Jobs in the EU's Creative Industries", joka julkaistiin Brysselissä keväällä 2010.

 • Vuonna 2008 eurooppalaisilta luovan teollisuuden aloilta hävisi yli 185 000 työpaikkaa. Rahalliset menetykset olivat arviolta 10 miljardia euroa. Tutkimuksessa suurimmaksi syyksi tähän havaittiin laiton nettipiratismi.
 • Piratismi uhkaa luovia aloja Euroopassa. Tutkimus arvioi, että vuoteen 2015 mennessä menetetään tuloja 240 miljardia euroa.  


Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan Tera Consultantsin sivuilla .


MUUTA TIETOA
 

 • Suomessa tuli vuoden 2006 alussa voimaan laki, joka kieltää piraattitallenteiden maahantuonnin myös omaan yksityisen käyttöön.
 • Venäjä ja Kiina ovat fyysisen piratismin kärkimaita. Fyysinen piratismi Suomessa on vähäistä.
 • Järjestäytynyt rikollisuus on mukana piraattitoiminnassa.
 • Arviolta kymmenen miljoonaa elokuvaa ladattiin Suomessa laittomasti vuonna 2007.
 • Maailmanlaajuisesti arviolta yli 40 miljardia musiikkikappaletta ladattiin laittomasti vuonna 2008.
 • Maailmassa myytiin 1 miljardia piraattiäänitettä vuonna 2008. Näiden tallenteiden kaupallinen arvo oli yhteensä 3,5 miljardia dollaria.
 • Piratismin aiheuttamat kokonaistappiot levy-yhtiöille vuonna 2008 olivat 6,3 miljardia dollaria.
 • Peliala arvioi pelialan tuottajien kärsivän vuodessa noin kolmen miljardin dollarin menetykset piratismista.