Digitaalitekniikka ja tekniset suojaukset

Tekniikan - etenkin tallennus- ja viestintätekniikan - kehitys on asettanut tekijänoikeusjärjestelmälle uusia haasteita ja saattanut vanhat ratkaisut uuteen valoon. Digitaaliaikana kopiot ovat laadullisesti täydellisiä ja kopiointi tapahtuu hyvin nopeasti. Lisäksi tekniikan kehitys on avannut uusia tapoja käyttää ja levittää teoksia. Teoskappaleiden myynnistä on jo pitkälti siirrytty käyttöoikeuksien kauppaan, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus hankkia itselleen vain juuri ne teokset tai oikeudet joita hän tarvitsee. Tällaiset ratkaisut edellyttävät suojaa niille tekniikoille, jotka määrittävät teoksen käyttöoikeudet sopimuksen mukaisiksi. Kun teoksia levitetään digitaalisissa tietoverkoissa, ovat oikeudenhaltijat katsoneet tekniset suojaukset tarpeellisiksi. Esimerkiksi elokuvien vuokraustoiminta internetissä edellyttää tekniikoita, joiden avulla elokuvan katselu on vaikka rajattu tiettyyn kertamäärään tai aikaan.

Vuoden 2006 alussa voimaan tulleessa uudistuksessa tekijänoikeuslakiin lisättiin säännökset teoksia suojaavien teknisten suojausten oikeudellisesta suojasta. Laki kieltää teoksiin asetettujen tehokkaiden teknisten suojausten kiertämisen. Suojauksen saa kuitenkin kiertää laillisesti hankitusta fyysisestä teoskappaleesta teoksen saamiseksi nähtäville tai kuultaville. Kopiointia varten suojausta ei saa kiertää.

Tehokasta teknistä suojausta ei voi yleensä kiertää vahingossa. DVD-levyissä oleva ns. CSS-suojauksen on katsottu olevan lain edellyttämä tehokas tekninen suojaus, jota ei siten saa kiertää valmistaakseen levystä kopion. Suojauksen tehokkuudesta on olemassa Helsingin hovioikeuden lainvoimainen tuomio vuodelta 2008 (Nro 1427).

Tekijänoikeuslaki kieltää suojausten purkulaitteiden, tuotteiden ja palveluiden maahantuonnin ja tarjoamisen yleisölle. Laki ei estä salaustekniikoiden tutkimusta, kehitystä eikä normaalia keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta. Kiellettyä on sen sijaan kaupallinen tai organisoitu suojausten purkuohjeiden tarjoaminen. Pelkän tiedon antaminen suojausten purkamisesta ystävälle esimerkiksi sähköpostitse ei ole kiellettyä.