Lähioikeudet

Tekijän yksinoikeuden lisäksi on olemassa lähioikeuksia, joita saavat esimerkiksi näyttelijät ja muusikot. Lisäksi lähioikeuksilla suojataan taloudellisia investointeja. Usein yhteen tuotteeseen, esimerkiksi CD-levyyn, kohdistuu useita oikeuksia: musiikin tekijöiden oikeudet, esittävien taiteilijoiden oikeudet ja levyn tuottaneen yhtiön tuottajaoikeus. Lähioikeudet ovat tekijänoikeutta muistuttavia suojan muotoja, joissa suojan kohteena on teoksen esitys, äänen tai kuvan tallennus, valokuva, radio- ja tv-lähetykset ja tietokannat sekä luettelot.

Lähioikeussuojaa saavat:

  • esittävät taiteilijat
  • äänitallenteen tuottajat
  • kuvatallenteen tuottajat
  • radio- ja televisioyritykset
  • luettelon ja tietokannan valmistaja
  • valokuvaajat

Suojaa saavat kaikki esittävät taiteilijat, jotka esittävät tekijänoikeuslaissa tarkoitetun teoksen. Lisäksi kansanperinteen esitys saa suojaa. Suojan saamisen edellytyksenä ei ole esityksen omaperäisyys. Tuottajat saavat suojaa tallenteen tuottamisen perusteella. Tuottaja on se taho, jonka toimesta ja vastuulla tallenne tuotetaan, esimerkiksi levy- tai ohjelmatuotantoyhtiö.

Taiteilijoiden ja tuottajien lähioikeussuoja kattaa kappaleen valmistamisen, teoskappaleiden levityksen ja yleisölle välittämisen. Lisäksi esittävillä taiteilijoilla on moraaliset oikeudet omiin esityksiinsä.

Lähioikeussuoja on tekijänoikeussuojaa rajoitetumpaa, koska se ei suojaa jäljittelyltä. Teoksen tekijä voi halutessaan kieltää teoksensa jäljittelyn mutta esittävän taiteilijan esitystä saa vapaasti imitoida. Myös suoja-aika on lyhyempi, 50 vuotta esitys- tai tallentamisvuodesta. Jos tallenne julkaistaan suoja-ajan kuluessa, alkaa julkaisuvuoden päättymisestä uusi 50 vuoden mittainen suoja-aika.