Tekijänoikeuden sisältö

Taloudelliset oikeudet

Tekijänoikeus koostuu kahdenlaisista oikeuksista: taloudellisista ja moraalisista. Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia teoksensa käytöstä ja saada siitä korvaus. Taloudelliset oikeudet pitävät sisällään kaksi oikeutta: oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeuden saattaa teos yleisön saataviin.

  • Teoskappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisen oikeus kattaa niin painamisen kuin tallentamisen tietokoneen kovalevyllekin.
  • Yleisön saataviin saattamista on teoskappaleiden levittäminen yleisölle (esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai lainaamalla), julkinen esittäminen ja näyttäminen ja yleisölle välittäminen. Yleisölle välittämisestä on kyse, kun yleisö ei ole läsnä esitystilaisuudessa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun teos välitetään radiossa tai tietoverkoissa.

Moraaliset oikeudet

Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijän persoonaa. Moraalisia oikeuksia on niin ikään kaksi:

  • Isyysoikeuden perusteella tekijällä on oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi, kun teosta käytetään. Esimerkiksi teoksen tekijä ja esittäjä tulisi mainita, kun musiikkikappaletta soitetaan radiossa.
  • Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Teoksen tekijä voi vapaasti luovuttaa taloudelliset oikeutensa pois joko kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Teoskappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä teoskappaleen – esimerkiksi DVD-tallenteen – omistus ei oikeuta käyttämään teosta tarkoituksiin, joihin tekijällä on yksinoikeus, kuten julkiseen esittämiseen. Tähän tarvitaan aina tekijän lupa. Yksityisen kopioinnin mahdollisuus perustuu yksin laissa olevaan rajoitussäännökseen eikä teoskappaleen omistukseen.