Tekijänoikeuden loukkaukset

TEOSTEN LAINVASTAINEN KÄYTTÄMINEN

Teosten käyttäminen tekijänoikeuslain vastaisesti on tekijänoikeusloukkaus. Useimmiten kyse on teosten luvattomasta valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamisesta tai piraattilevyjen maahantuonnista. Tekijänoikeusloukkauksia ovat myös moraalisten oikeuksien loukkaus ja teknisten toimenpiteiden loukkaus.

Jos joku päättää asettaa levykokoelmansa muiden saataviin internetin vertaisverkossa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa, loukkaa hän tällöin tekijän yksinoikeutta valmistaa teoksesta kappale ja saattaa se yleisön saataville. Jos kopiot levyistä ovat kenen tahansa saatavilla, ei kyseessä ole enää lain sallima yksityinen kopiointi. Vuoden 2006 alusta alkaen yksityiseen käyttöön tarkoitettujen piraattitallenteiden maahantuonti on ollut rangaistavaa.

TEKNISTEN SUOJAUSTEN KIERTÄMINEN

Teosten tehokkaiden teknisten suojausten kiertäminen ei ole sallittua. Tehokasta teknistä suojausta ei voi yleensä kiertää vahingossa. DVD-levyjen ns. CSS-suojaus on tehokas tekninen suojaus, jota laki edellyttää. Suojauksen saa kuitenkin kiertää laillisesti hankitusta fyysisestä teoskappaleesta silloin, kun teosta ei muuten voisi katsoa tai kuunnella.  Sitä ei saa kiertää, jotta levystä voisi valmistaa kopion.

Tekijänoikeuslaki kieltää suojausten purkulaitteiden, tuotteiden ja palveluiden maahantuonnin ja tarjoamisen yleisölle. Laki ei estä salaustekniikoiden tutkimusta, kehitystä eikä normaalia keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta. Kiellettyä on sen sijaan kaupallinen tai organisoitu suojausten purkuohjeiden tarjoaminen. Pelkän tiedon antaminen suojausten purkamisesta ystävälle esimerkiksi sähköpostitse ei ole kiellettyä.

TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUS JA TEKIJÄNOIKEUSRIKOS

Tekijänoikeudenloukkaus voi tulla rangaistavaksi joko tekijänoikeusrikoksena tai -rikkomuksena. Tekijänoikeusrikos edellyttää oikeudenloukkauksen lisäksi tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä, että teko aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tietoverkoissa tehdyt oikeudenloukkaukset ovat rangaistavia, vaikka ansiotarkoitusta ei olisi ollut. Ankarin mahdollinen rangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeusrikkomuksen rangaistus on sakko.

Teknisten suojausten kiertämisrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta ja oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeutta enintään yksi vuosi.

HYVITYS- JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston lainvastaisesta käyttämisestä seuraa hyvitysvelvollisuus ja velvollisuus korvata kaikki käytöstä aiheutunut vahinko. Hyvityksen ja korvauksen saa oikeudenhaltija. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä huolimattomuutta, vaan hyvitys tulee aina maksettavaksi loukkaajan tietoisuudesta riippumatta. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi.

Vastoin lakia tapahtuneesta yksityisestä kopioinnista hyvitysvelvollisuus voidaan tuomita vain silloin, kun kopioija on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tekijänoikeuslakia. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta.

Lisätietoa:

Tekijänoikeusrikkomus (Finlex)
Tekijänoikeusrikos (Finlex)