Tekijänoikeuden loukkaukset

Teosten käyttäminen tekijänoikeuslain vastaisesti on tekijänoikeusloukkaus. Useimmiten kyse on teosten luvattomasta valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamisesta tai piraattilevyjen maahantuonnista. Tekijänoikeusloukkauksia ovat myös moraalisten oikeuksien loukkaus ja teknisten toimenpiteiden loukkaus.

Jos joku päättää asettaa levykokoelmansa muiden saataviin internetin vertaisverkossa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa, tulee hän loukanneeksi tällöin kappaleen valmistamisen ja yleisön saataville saattamisen oikeutta. Jos kopiot levyistä ovat kenen tahansa saatavilla, eivät kyseessä ole enää lain sallimat yksityiset kopiot. Vuoden 2006 alusta myös yksityiseen käyttöön tarkoitettujen piraattitallenteiden maahantuonti on ollut rangaistavaa.

Tekijänoikeudenloukkaus voi tulla rangaistavaksi joko tekijänoikeusrikoksena tai -rikkomuksena. Tekijänoikeusrikos edellyttää oikeudenloukkauksen lisäksi tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tietoverkoissa tehdyiltä oikeudenloukkauksilta ei edellytetä ansiotarkoitusta. Ankarin rangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeusrikkomuksen rangaistus sakko.

Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta teosten käyttämisestä ja vahingonkorvausta. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä huolimattomuutta vaan hyvitys tulee aina maksettavaksi loukkaajan tietoisuudesta riippumatta. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta.