Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijän- ja lähioikeuksiin on tehty useita rajoituksia joko käytännön tarpeiden tai painavien yhteiskunnallisten intressien vuoksi. Tärkeimpiä rajoituksia ovat yksityinen kopiointi ja hyvän tavan mukaiset sitaatit. 

Tekijänoikeuslain mukaan jokainen saa tehdä tekijän luvalla julkistetusta teoksesta muutaman kopion yksityistä käyttöään varten. Yksityisen kopion lähteen on oltava laillinen, kuten alkuperäinen CD-levy tai TV-lähetys. Näin ollen esimerkiksi internetissä luvatta jaossa olevaa aineistoa ei saa kopioida yksityiseenkään käyttöön. Sen sijaan kirjastosta lainatusta CD-levystä saa tehdä muutaman kopion omaan ja lähipiirin käyttöön. Oikeuskirjallisuudessa muutaman kappaleen on todettu tarkoittavan 2 - 4 kappaletta. Tallenteessa mahdollisesti olevaa tehokasta teknistä suojausta ei saa kiertää kopiointia varten.

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän tavan mukaisia lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatin tulee toteuttaa vetoamistarkoitus, millä tarkoitetaan sitä, että sitaatin on tuettava, perusteltava tai valotettava omaa esitystä. Tekijä ja lähde on mainittava alalla noudatetun hyvän tavan mukaisesti.