Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijänoikeuslaki sallii joitain tilanteita, joissa kopiointi on tarpeellista käytännön tai tärkeiden yhteiskunnallisten syiden vuoksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi yksityinen kopiointi ja hyvän tavan mukaiset sitaatit. Fyysisen teoskappaleen teknisen suojauksen voi poikkeuksellisesti kiertää silloin, kun teosta ei voisi muuten katsoa tai kuunnella.

Yksityinen kopiointi

Tekijänoikeuslain mukaan jokainen saa tehdä tekijän luvalla julkistetusta teoksesta muutaman kopion yksityistä käyttöään varten. Yksityisen kopion lähteen on oltava laillinen, kuten alkuperäinen CD-levy tai TV-lähetys. Esimerkiksi kirjastosta lainatusta CD-levystä saa tehdä muutaman kopion omaan ja lähipiirin käyttöön. Oikeuskirjallisuudessa muutaman kappaleen on todettu tarkoittavan 2–4 kappaletta. Jos tallenteessa on tekninen suojaus, sitä ei kuitenkaan saa kiertää kopiointia varten. Internetissä luvatta jaossa olevaa aineistoa ei saa kopioida yksityiseenkään käyttöön.

Sitaatit

 Tekijänoikeuslaki sallii hyvän tavan mukaisten sitaattien eli lainauksien tekemisen julkistetuista teoksista. Sitaatin tulee toteuttaa vetoamistarkoitus eli sitaatin on tuettava, perusteltava tai valotettava omaa esitystä. Sitaatin laajuuden on oltava tarkoituksenmukainen. Tekijä ja lähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti.

teknisten suojausten kiertäminen käyttöä varten

Teosten tehokkaiden teknisten suojausten, esimerkiksi DVD-levyjen ns. CSS-suojauksen, kiertäminen ei ole yleensä sallittua. Suojauksen saa kuitenkin kiertää laillisesti hankitusta fyysisestä teoskappaleesta silloin, kun teosta ei muuten voisi katsoa tai kuunnella.  Sitä ei saa kiertää, jotta levystä voisi valmistaa kopion. Tehokasta teknistä suojausta ei voi yleensä kiertää vahingossa. 

Tekijänoikeuslaki kieltää suojausten purkulaitteiden, tuotteiden ja palveluiden maahantuonnin ja tarjoamisen yleisölle. Laki ei estä salaustekniikoiden tutkimusta, kehitystä eikä normaalia keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta. Kiellettyä on sen sijaan kaupallinen tai organisoitu suojausten purkuohjeiden tarjoaminen. Pelkän tiedon antaminen suojausten purkamisesta ystävälle esimerkiksi sähköpostitse ei ole kiellettyä.

Lisätietoa:

Tekijänoikeudesta kysyttyä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
- Yksityinen kopiointi
Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto 
- Muita rajoitussäännöksiä