Tekijänoikeuden syntyminen

Tekijänoikeudesta säädetään tekijänoikeuslaissa (404/1961). Tekijänoikeuden perusperiaatteena on suojata kaikkia teoksia kaikissa niiden ilmenemis- ja käyttömuodoissa. Tekijänoikeuslain 1 §:ssä on esimerkinomainen luettelo teoslajeista.

Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti teoksen tekemisen myötä. Jotta teos saisi suojaa, on sen oltava tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Oikeuskirjallisuudessa puhutaan teoskynnyksestä. Teoskynnyksen vaatimukset vaihtelevat eri aloilla ja siihen vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon käytännön seikat sanelevat teoksen muotoa; runot saavat suojan lähes poikkeuksetta, kun taas tuolin muotoilulta edellytetään huomattavaa omaperäisyyttä. Teoksen laatu tai siihen käytetyn työn määrä sinällään eivät vaikuta teoskynnyksen ylittymiseen. Teoskynnyksen ylittämistä käsitellään muun muassa tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa.

Tekijänoikeus voi Suomessa syntyä vain luonnollisille henkilöille. Yritykset ja yhteisöt voivat olla tekijänoikeudenhaltijana vain oikeuksien siirtosopimusten perusteella. Sen sijaan jäljempänä esitellyt lähioikeudet syntyvät usein suoraan yrityksille.

Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä teoksen rekisteröintiä tai merkintää tekijänoikeudesta, kuten © -merkkiä. Tekijä voi sen sijaan halutessaan tehdä teokseen merkinnän, jolla hän luopuu osasta tai kaikista oikeuksistaan.

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.