TEKIJÄNOIKEUSKIRJEET

Tälle sivulle on koottu tietoa TTVK:n lähettämistä tekijänoikeuskirjeistä. Yleisesti tekijänoikeuskirjevalvonnasta löytyy tuoreinta tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. OKM:n sivuilta löytyy myös Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa.

MIKÄ ON TTVK?

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekijänoikeudellisen tiedotuksen ja koulutuksen lisäksi edustaa jäsenorganisaatioitaan niissä tapauksissa, joissa heidän tekijänoikeuksiaan on loukattu Suomessa.

MILLÄ OIKEUDELLA TTVK VALVOO TEKIJÄNOIKEUKSIA?

Oikeudenhaltija on tekijänoikeusloukkauksen asianomistaja, mutta yksittäisellä oikeudenhaltijalla on harvoin mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa omia tekijänoikeuksiaan. TTVK edustaa oikeudenhaltijoiden valtuuttamana jäseninään olevia oikeudenhaltijoita.

MIKSI OIKEUDENLOUKKAUKSIA TUTKII TTVK EIKÄ POLIISI?

Koska tekijänoikeusloukkaus on niin kutsuttu asianomistajarikos, poliisi ei ryhdy tutkimaan loukkauksia ilman nimenomaista pyyntöä oikeudenhaltijalta. Mahdollisen tutkintapyynnön tekeminen poliisille edellyttää, että oikeudenhaltijoilla – joita TTVK edustaa – on esittää alustavaa näyttöä oikeudenloukkauksesta.

MIKSI VALVONTAKIRJEITÄ LÄHETETÄÄN?

Asianomistajalla eli oikeudenhaltijalla on oikeus päättää, onko hän valmis sopimaan asian oikeudenloukkaajan kanssa vai haluaako hän tehdä tutkintapyynnön poliisille.

Asian selvittäminen alkaa käytännössä sillä, että oikeudenhaltija tai hänen edustajansa ottaa esimerkiksi kirjeitse yhteyttä siihen henkilöön, jonka nimissä olevaa nettiliittymää on havaittu käytettävän oikeudenloukkaukseen.

MISTÄ TIEDETÄÄN, KENELLE KIRJE LÄHETETÄÄN?

Tiedostojen luvaton jakaminen internetissä tehdään yleensä anonyymisti. Jakajasta näkyy aina kuitenkin IP-osoite.

Tuomioistuin voi velvoittaa teleoperaattorin kertomaan oikeudenhaltijalle, kenen nimissä IP-osoite on ollut havaitun oikeudenloukkauksen tekohetkellä.

MITEN PROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ TAPAHTUU?

Tekijänoikeuslain 60a§ mukaan oikeudenhaltijalla tulee olla mahdollisuus selvittää, kuka loukkaa hänen tekijänoikeuksiaan internetin välityksellä. Käytännössä valvonta tapahtuu tallentamalla julkisesta jakotapahtumasta näyttöpaketti, josta käy ilmi mm. jaettu aineisto sekä IP-osoite, josta tekijänoikeudella suojattua aineistoa on luvatta jaettu. Tämän näyttöpaketin perusteella asianomistaja hakee tuomioistuimelta määräyksen, jolla velvoitetaan teleoperaattori luovuttamaan kyseisen liittymänhaltijan yhteystiedot oikeudenhaltijalle.

MIKSI PROSESSISSA TARVITAAN TELEOPERAATTORIA?

Ainoastaan teleoperaattorilla on tieto siitä, kenen nimissä IP-osoite on ollut milläkin hetkellä. TTVK lähettää kirjeet aina teleoperaattorilta saatujen yhteystietojen perusteella. Teleoperaattori antaa yhteystiedot TTVK:lle ainoastaan tuomioistuimen määräyksestä. TTVK:lla ei ole oikeutta itse pyytää yhteystietoja suoraan teleoperaattorilta.

MITÄ TTVK TAVOITTELEE KIRJEEN LÄHETTÄMISELLÄ?

Tavoitteena on selvittää tapahtunut oikeudenloukkaus sekä varmistaa, että kyseistä liittymää ei enää jatkossa käytetä tekijänoikeutta loukkaavaan toimintaan. Oikeudenhaltijalla on myös lain mukaan (Tekijänoikeuslaki 57§) oikeus saada hyvitystä ja korvauksia tapahtuneesta loukkauksesta.

Oikeudenloukkauksen selvittyä hyvityksistä ja korvauksista pyritään ensisijaisesti sopimaan vapaaehtoisesti. Valtaosassa tapauksista päästään sopimukseen.

JOS SAAN KIRJEEN TTVK:LTA, MITÄ MINUN KANNATTAA TEHDÄ?

Kirjeessä pyydetään ottamaan TTVK:hon yhteyttä, jotta asia voidaan selvittää. Suosittelemme siis soittamaan tai lähettämään sähköpostia TTVK:lle kirjeessä neuvotulla tavalla. Luonnollisesti sinulla on oikeus halutessasi käyttää tukenasi oikeudellista avustajaa.

ENTÄ JOS EPÄILEN KIRJEEN TULLEEN VÄÄRÄÄN OSOITTEESEEN?

Jos tiedät olevasi syytön kirjeessä kuvattuun oikeudenloukkaukseen, sinun kannattaa ensimmäiseksi selvittää, voisiko kyseessä olla joku muu, jolla on pääsy nettiyhteyteesi, esimerkiksi muu samassa taloudessa asuva tai siellä oleskeleva henkilö.

Mikäli uskot kirjeen tulleen kokonaan väärään osoitteeseen, kerro se ottaessasi TTVK:hon yhteyttä. Inhimillinen virhe prosessissa on kokemuksemme mukaan hyvin harvinainen, mutta mahdollinen. TTVK:n valvontahistorian aikana (2006-2016) tietoomme on tullut vain kaksi tapausta, joissa kirje on teleoperaattorin työntekijän virheen vuoksi lähetetty väärälle henkilölle.

Jos uskot kirjeen tulleen väärälle henkilölle ja kerrot siitä TTVK:lle, lakimiehemme auttavat sinua selvittämään asian tarvittaessa myös oman teleoperaattorisi kanssa. Yksityisyyden suojan vuoksi henkilötietojen selvittäminen ja luovuttaminen on laissa hyvin tarkkaan rajattu, joten TTVK ei voi yksin pyytää teleoperaattoria tarkistamaan yksittäisten henkilöiden IP-osoitetietoja, vaan liittymänhaltijan pitää olla prosessissa mukana.

Mikäli prosessissa on tapahtunut virhe, se selviää varmasti.

ENTÄ JOS EN HALUA SELVITTÄÄ ASIAA TTVK:n KANSSA?

Oikeudenhaltijan pyrkivät selvittämään oikeudenloukkauksen ensisijaisesti raskaita viranomaisprosesseja välttäen. Jos et halua selvittää asiaa oikeudenhaltijan kanssa, TTVK harkitsee tapauskohtaisesti jatkotoimia. Mahdolliset jatkotoimet ovat käytännössä siviilikanne tai tutkintapyyntö poliisille.