TEOSTEN Käyttäminen

LÄHTÖKOHTANA ON TEKIJÄN YKSINOIKEUS

Tekijänoikeuden lähtökohtana on tekijän yksinoikeus päättää teostensa käytöstä. Tekijän yksinoikeus koostuu taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Taloudelliset oikeudet kattavat seuraavat toimenpiteet:

  • Kappaleen valmistaminen millä tahansa menetelmällä.
  • Teoksen saattaminen yleisön saataviin näyttämällä, esittämällä tai välittämällä sekä teoksen kappaleita levittämällä.

Moraaliset oikeudet suojaavat tekijää henkilönä:

  • Isyysoikeus tarkoittaa sitä, että tekijä on mainittava hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä.
  • Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla.

Tekijöiden lisäksi myös mm. esittävät taiteilijat ja äänitteiden ja kuvatallenteiden tuottajat saavat tekijänoikeutta lähellä olevan lähioikeussuojan. Molemmista suojan muodoista säädetään tekijänoikeuslaissa.

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Lähioikeussuoja kestää 50 vuotta esitys-, tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä.

Jos haluaa käyttää teoksia, joiden suoja-aika on vielä voimassa muussa kuin yksityisessä piirissä, pitää käyttöön saada teoksen tekijän, esittäjän ja tuottajan lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos käyttöä koskee alla esiteltävä tekijänoikeuden rajoitus. Oikeuksien hallinnan helpottamiseksi oikeudenhaltijat ovat siirtäneet oikeuksiaan tekijänoikeusjärjestöjen hallinnoitaviksi.

Tekijänoikeus ei koske teoksen ideaa, tietosisältöä eikä teokseen sisältyviä teorioita tai kaavoja.

Yksinoikeuden rajoitukset

Tekijöiden ja lähioikeuden haltijoiden oikeuksia on tekijänoikeuslaissa rajoitettu eräissä yhteyksissä muun muassa käytännön syiden ja yleisen edun takia. Tällaisia rajoituksia ovat muun muassa yksityinen kopiointi sekä sitaatit.

Tekijänoikeuslain mukaan jokainen saa tehdä tekijän luvalla julkistetusta teoksesta muutaman kopion yksityistä käyttöään varten. Kopion lähteen on oltava laillinen, esimerkiksi alkuperäinen CD-levy tai tv-lähetys. Oikeuskirjallisuudessa muutaman kappaleen on todettu tarkoittavan 2-4 kappaletta. Teoksessa mahdollisesti olevia teknisiä suojauksia ei saa purkaa kopiointia varten.

Lain mukaan julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän tavan mukaisia lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatin tulee toteuttaa vetoamistarkoitus; sen on tuettava, perusteltava tai valotettava omaa esitystä. Sitaatteja käytettäessä tekijä ja lähde on mainittava alalla noudatetun hyvän tavan mukaisesti.

Digitaalitekniikka ja tekniset suojaukset

Tallennus- ja viestintätekniikan kehitys on asettanut tekijänoikeusjärjestelmälle uusia haasteita ja saattanut vanhat ratkaisut uuteen valoon. Esimerkiksi digitaaliaikana yksityinen kopiointi on saanut eri merkityksen kuin analogisessa maailmassa. Kopiot ovat laadullisesti täydellisiä ja kopiointi tapahtuu hyvin nopeasti. Lisäksi tekniikan kehitys on avannut uusia tapoja käyttää ja levittää teoksia. Teoskappaleiden myynnistä ollaan jo pitkälti siirrytty käyttöoikeuksien kauppaan, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus hankkia itselleen vain ne teokset tai oikeudet joita hän tarvitsee. Tällaiset ratkaisut edellyttävät suojaa niille tekniikoille, jotka määrittävät teoksen käyttöoikeudet sopimuksen mukaisiksi. Esimerkiksi elokuvien vuokraustoiminta internetissä edellyttää tekniikoita, joiden avulla elokuvan katselu on vaikka rajattu tiettyyn kertamäärään tai aikaan.

Vuoden 2006 alussa voimaan tulleessa uudistuksessa tekijänoikeuslakiin lisättiin säännökset teoksia suojaavien teknisten suojausten oikeudellisesta suojasta. Laki kieltää teoksiin asetettujen tehokkaiden teknisten suojausten kiertämisen. Suojauksen saa kuitenkin kiertää laillisesti hankitusta fyysisestä teoskappaleesta teoksen saamiseksi nähtäville tai kuultaville. Kopiointia varten suojausta ei saa kiertää.

Tehokasta teknistä suojausta ei voi kiertää vahingossa. DVD-levyissä olevan ns. CSS-suojauksen on katsottu olevan lain edellyttämä tehokas tekninen suojaus, jota ei siten saa kiertää valmistaakseen levystä kopion. Suojauksen tehokkuudesta on olemassa Helsingin hovioikeuden lainvoimainen tuomio vuodelta 2008 (Nro 1427).

Tekijänoikeuslaki kieltää suojausten purkulaitteiden, tuotteiden ja palveluiden maahantuonnin ja tarjoamisen yleisölle. Laki ei estä salaustekniikoiden tutkimusta, kehitystä eikä normaalia keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta. Kiellettyä on sen sijaan kaupallinen tai organisoitu suojausten purkuohjeiden tarjoaminen. Pelkän tiedon antaminen suojausten purkamisesta ystävälle esimerkiksi sähköpostitse ei ole kiellettyä.

Lisätietoa tekijänoikeudesta

Tekijänoikeus 
Esitteet