Usein kysytyt kysymykset

 Klikkaamalla kysymystä näet vastauksen kysymykseen.

Yleistä tekijänoikeudesta, oikeudenloukkauksista ja valvonnasta

Mistä saa tekijänoikeuden?

Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti kun hän on tehnyt teoksen. Tekijänoikeutta ei siten tarvitse hakea tai rekisteröidä erikseen.

Mitä © -merkki ja sen perässä oleva nimi tarkoittaa?

© -merkillä ei ole oikeusvaikutusta, tekijänoikeus syntyy ilman merkkiäkin. Merkki informoi ihmisiä siitä, että kyseisen aineiston tekijä katsoo, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu aineisto ja tekijällä on siihen tekijänoikeus.

Kuka valvoo tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeuden haltijan on itse valvottava oikeuksiaan; poliisi tai tulliviranomainen tutkii oikeudenloukkauksen vain oikeudenhaltijan tutkintapyynnöstä. Tutkinnan käynnistämiseksi oikeudenhaltijan on esitettävä näyttöä tapahtuneesta loukkauksesta. Käytännössä oikeuksia valvovat useimmiten oikeudenhaltijoiden järjestöt ja fyysisen piratismin osalta tulli.

Näin lehdessä jutun, jossa musiikkia luvatta tietoverkoissa jakaneelle tuomittiin sakkoja ja korvauksia. Mitä seurauksia tekijänoikeuden loukkaamisesta voi olla?

Seuraukset voivat olla sekä rikos- että siviilioikeudellisia. Maksimirangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta ja tekijänoikeusrikkomuksesta sakko. Teknisten suojausten lain vastaisesta kiertämisestä ja kiertämiskeinojen tarjoamisesta rangaistus on maksimissaan yksi vuosi vankeutta.

Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta teosten käyttämisestä ja vahingonkorvausta. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä huolimattomuutta vaan hyvitys tulee aina maksettavaksi loukkaajan tietoisuudesta riippumatta. Hyvitysvelvollisuus ei myöskään riipu tekijän iästä. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta. Lisäksi luvatta valmistetut teokset ja oikeudenloukkauksessa käytetyt apuvälineet voidaan tuomita hävitettäviksi.

Tekniset suojaukset

Mikä on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tehokas tekninen suojaus?

Tehokas tekninen suojaus on sellainen, joka on tekijän suostumuksella asetettu teoksen suojaksi. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, joka tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estää tai rajoittaa teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun haltijan lupaa kohdistuvia tekoja ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. Tehokasta suojaa ei voi kiertää vahingossa. Laki kieltää vain tehokkaiden teknisten suojausten kiertämisen.

Saako suojausta kiertää missään olosuhteissa?

Suojauksen saa kiertää laillisesti hankitun fyysisen teoskappaleen kuuntelemista tai katselua varten, mutta ei kopiointia varten. Lisäksi suojauksen saa kiertää salaustekniikoita koskevan tutkimuksen ja opetuksen yhteydessä.

Saako suojauksista ja niiden purkamisesta keskustella esimerkiksi sähköpostitse?

Laki kieltää sellaisten laitteiden tai tuotteiden valmistamisen ja levittämisen, jotka mahdollistavat teknisen suojauksen kiertämisen lain vastaisesti tai jotka helpottavat tällaista kiertämistä. Myöskään palveluja, jotka mahdollistavat tai helpottavat kiertämistä, ei saa tarjota. Palvelujen tarjoamisen kielto ulottuu organisoituun tai kaupalliseen purkupalvelujen tarjoamiseen, mutta ei tiedon antamiseen suojauksista esimerkiksi sähköpostitse. Kielto ei myöskään koske yleistä keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta.

Internet

Miten musiikkia ja elokuvia jaetaan luvatta internetissä?

Luovia sisältöjä voidaan levittää internetissä luvatta usealla eri tavalla. Yksi tapa on käyttää tietokoneella niin sanottuja p2p-ohjelmia, joita kutsutaan myös vertaisverkko-ohjelmiksi. Näitä ohjelmia voi ladata internetistä ja asentaa ne omalle tietokoneelle. Ohjelmat sinänsä ovat laillisia ja niitä voidaan käyttää myös laillisiin tarkoituksiin. Valitettavasti niitä käytetään paljon laittomaan internet-piratismiin. Arvion mukaan 86,4% p2p-liikenteestä on lainvastausta.

P2p-ohjelmien yleisin toimintaperiaate on, että ohjelman itselleen ladannut voi luoda tietokoneelleen niin sanotun "jaetun kansion", johon tallennetut tiedostot ovat muiden samaa ohjelmaa käyttävien henkilöiden kopioitavissa ympäri maailman. Ohjelman avulla käyttäjä pääsee liittymään vertaisverkkoihin, joissa verkon käyttäjät voivat kopioida aineistoja suoraan toisten käyttäjien tietokoneilta. Kyseessä on eräänlainen vaihtokauppa: saat kopioida minulta ja minä sinulta.

Joidenkin p2p-ohjelmien tekniikka aiheuttaa automaattisesti tilanteen, jossa aineistoa itselle ladatessa (download) käyttäjä samanaikaisesti myös jakaa (upload) samaa aineistoa muille vertaisverkon käyttäjille.

Toinen tapa levittää luovia sisältöjä laittomasti on tallennuspalvelut (cyberlockers), joihin käyttäjät voivat ladata tiedostoja. Tallennuksen jälkeen lähettäjälle annetaan URL-linkki, jota klikkaamalla kuka tahansa voi ladata itselleen tallennetut tiedostot. Tallennettuja tiedostoja ei voi löytää hakukoneilla, vaan niihin pääsee käsiksi ainoastaan annetun linkin kautta. Arviolta 73,2% kaikista jaossa olevista linkeistä osoittaa tekijänoikeudelliseen aineistoon.

Mitä tiedostoja vertaisverkossa voi jakaa ilmaiseksi?

Ainoastaan niitä, joista tiedät, että oikeudenhaltijat ovat sallineet niiden jakamisen. Lisäksi voit jakaa itse tekemiäsi teoksia, jos et ole sopinut niiden oikeuksien hallinnoinnista jonkin tahon kanssa (tekijänoikeusjärjestö, kustantaja, levy-yhtiö).

Entä luvaton tiedostojako, mitä seurauksia siitä voi olla?

Luvaton teosten välittäminen, joka on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa oikeudenhaltijalle täyttää tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistön. Siitä voi seurata maksimissaan kahden vuoden vankeusrangaistus. Rangaistuksen lisäksi oikeudenloukkaajan maksettavaksi tulee hyvitys ja vahingonkorvaus, jotka voivat olla tuntuvia jos teoksia on jaettu paljon. Lisäksi poliisi voi asian tutkinnassa tehdä kotietsinnän ja takavarikoida tietokoneen.

Pitääkö paikkansa, että nettiyhteys voidaan laittaa poikki, jos jaan luvatta tiedostoja?

Kyllä, tuomioistuin voi oikeudenhaltijoiden pyynnöstä määrätä teleoperaattorin keskeyttämään internet-liikennöinnin piratismia harjoittavasta liittymästä.

Mistä tiedän, että musiikin tai elokuvien verkkokauppa on laillinen?

Ehkä paras indikaattori laillisuudesta on hinta. Normaalisti verkkokaupoissa kappaleet maksavat 1 - 1,4 euroa. Jos tunnettujen artistien kappaleita myydään huomattavasti tätä halvemmalla hinnalla ja jos palvelu toimii heikon tekijänoikeussuojan maasta - kuten Venäjältä - käsin, on syytä epäillä palvelun laillisuutta. Suomessa toimivat musiikin verkkokaupat löydät osoitteesta http://www.latauslista.fi/mista/

Ostaessasi DVD-levyjä nettikaupasta, kannattaa pitää silmällä ainakin seuraavia epäilyttäviä seikkoja: isojen boksien (usein kokonainen leffasarja tai TV-sarjan kaikki kaudet) halpa hinta verrattuna esim. Amazon.com:n hintoihin, kirjoitusvirheet sivustolla tai tuotteiden näytekuvissa, kiinan- tai koreankielen valintamahdollisuus kielivalikosta ja levyjen yhteensopivuus kaikkien DVD-koodialueiden kanssa (All Regions / Region Free) ja minkä tahansa muun. 

Pidättäytymällä ostamasta tuotteita epäilyttävistä nettikaupoista, säästyt mahdollisilta sinuun kohdistuvilta huijauksilta sekä siltä, että tulli takavarikoi tavaran Suomessa. Monessa tapauksessa hämärien nettikauppojen asiakaspalvelu on miltei olematonta ja korvauspyyntöjen käsittely hankalaa. Ikävät tilanteet on useimmiten vältettävissä tutustamalla rauhassa nettikauppaan ennen ostopäätöstä.

Mistä tiedän, onko tietokoneellemme mahdollisesti asennettu vertaisverkko-ohjelmia?

Tätä varten on olemassa hyödyllinen ja ilmainen Digital File Check -ohjelma. Kyseessä on tiedostojen tarkistusohjelma, joka etsii tietokoneelle asennetut tiedostojenjako-ohjelmat ja luetteloi näiden ohjelmien jaettavissa kansioissa olevat ääni-, kuva-, ja videotiedostot. Ohjelma on erinomainen apuväline esimerkiksi vanhemmille, joiden tekninen tietämys ei kenties vastaa nuorison tasoa, ja joilla ei muutoinkaan ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä internetin vertaisverkoissa eli p2p-verkoissa tapahtuu.

Lisätietoja ja linkin latauspaikkaan löydät osoitteesta http://www.digitalfilecheck.fi/

Tarvitsenko aina luvan musiikin laittamiseksi kotisivulleni, vaikka en hyödy siitä rahallisesti?

Kyllä. Tekijänoikeuden perusajatus on, että kaikkeen yksityisen piirin ulkopuolella tapahtuvaan käyttöön tarvitaan lupa, saatavasta hyödystä riippumatta. Musiikin käyttöluvat saat Teostosta ja Gramexista.

Mitä tarkoittaa yksityinen kopiointi?

Tekijänoikeuslain 12 § mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Yksityiseen piiriin kuuluvat perhepiiri ja lähimmät ystävät.

Yksityisiä kopioita ei saa käyttää muihin kuin yksityisiin tarkoituksiin. Niitä ei saa myydä tai esittää julkisesti. Myöskään kopioinnista ei saa ottaa maksua. Muiden kuin elokuva- ja musiikkiteosten kopioinnin saa antaa ulkopuolisen tehtäväksi.

Tietokoneohjelmien kopiointi on rajoitettu henkilökohtaisiin varmuuskopioihin.

Mitä tarkoittaa laillisen lähteen vaatimus yksityisessä kopioinnissa?

Yksityisen kopioinnin edellytyksenä on se, että lähde on laillisesti valmistettu tai oikeudenhaltijoiden luvalla yleisölle välitetty. Laillisia lähteitä ovat mm. aidot CD-levyt ja normaalit radio- ja TV-lähetykset. Sen sijaan laittomia lähteitä ovat luvatta vertaisverkoissa välitetyt teokset ja piraattilevyt.

Voinko siis tehdä itselleni kopion kirjastosta lainaamastani CD- tai DVD-levystä?

Pääsääntöisesti kyllä. DVD-levyissä on usein kuitenkin tehokas tekninen suojaus, joka estää tai rajoittaa teosten kopioinnin. Tätä suojausta ei saa kiertää edes yksityiskäyttöä varten.

Mitä seuraamuksia voi tulla, jos kopioin laittomasta lähteestä?

Laittomasta lähteestä kopioinnista voi seurata korvausvastuu, mikäli henkilö on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää olosuhteiden perusteella, että kopiolähde on laiton.

Mistä voi tietää, onko joku musiikkikappale tai elokuva luvatta jaossa vertaisverkossa?

Selkeä pääsääntö on, että tunnettujen artistien, niin ulkomaisten kuin kotimaisten artistien musiikkia ei jaeta ilmaiseksi nimimerkkiä käyttäen internetin p2p-verkoissa. Samoin elokuvaa, joka on vastikään tullut teatterilevitykseen, ei jaeta ilmaiseksi internetissä.

Saako teokset kopioida mihin tahansa muotoon, esimerkiksi musiikin MP3-tiedostoiksi tai vanhan VHS-kasetin DVD-levylle?

Kyllä saa. Kopiointia ei yksityisessä käytössä ole rajoitettu eri tallennustapojen suhteen. Kopioimista ei kuitenkaan saa antaa ulkopuolisen tahon tehtäväksi eikä kopioituja teoksia tuoda julkiseen jakeluun (esim. kouluihin).

Saako DVD- ja Blu-ray-levyissä olevat kopiosuojaukset purkaa kopion tekemistä varten?

Ei saa. Tehokkaita suojauksia ei saa kiertää kopion tekemistä varten.

Mitä tapahtuu jos myyn kopioituja levyjä tai pelejä?

Tällöin kyseessä on tekijänoikeusloukkaus, koska yksityisiä kopioita käytetään muuhun kuin yksityisiin tarkoituksiin. Seurauksena saattaa olla rangaistus- ja korvausvastuu.

Löysin netistä ohjeet, miten voin ladata TV-kanavan nettipalvelun ohjelmia omalle tietokoneelleni. Saako näin tehdä? Eikö tämä ole yksityistä kopiointia?

Yksityinen kopiointi on sallittua, ellei sitä ole esimerkiksi sopimusteitse tai käyttöehdoin jotenkin rajoitettu. Useimpien nettipalveluiden käyttöehdot kieltävätkin sisällön tallentamisen omalle koneelle.

Törmäsin epäilyttävään streaming-palveluun, jossa näytetään leffoja ja sarjoja todennäköisesti luvatta. Onko tällaisen palvelun käyttäminen laitonta, vaikka en lataa / jaa mitään itse eteenpäin?

Suoratoistopalveluista katsellessa tai kuunnellessa syntyy yleensä väliaikaisia kopioita, esimerkiksi koneen välimuistiin. Koska tällaisia kopioita ei ole valmistettu laillisesta, oikeudenhaltijan luvalla yleisön saataville saatetusta aineistosta, ne ovat laittomia vaikkei niitä jakaisikaan eteenpäin. On lisäksi hyvä muistaa, että käyttämällä laittomia palveluita tulee samalla tukeneeksi niiden toimintaa - monet laittomat suoratoistopalvelut saavat mainostuloja, joista ne eivät kuitenkaan maksa senttiäkään niille tekijöille, joiden teoksia on palvelun kautta luvattomasti saatavilla.

Miksei TV-kanavien nettipalveluiden (Yle Areena, Katsomo, Ruutu.) koko tarjonta näy ulkomailla? Entä miksi Suomessakin osa ohjelmistosta jää pois nettipalvelusta?

Kyse on TV-kanavien ja ohjelmien oikeudenhaltijoiden välisistä tekijänoikeussopimuksista. Kanavat ovat sopineet ohjelmien tekijöiden kanssa, missä niiden ohjelmia saa esittää ja kuinka kauan. Ellei ohjelmasisällön esittämisestä muualla kuin Suomessa tai nettipalvelussa ole sovittu, ei televisiokanavilla ole oikeutta sitä näyttää. Osa palveluiden sisällöstä on kuitenkin katsottavissa ulkomaillakin, kuten Ruutu-palvelun SM-liigan, Superpesiksen ja Vaahteraliigan live-lähetykset.

Maahantuonti

Kuinka monta piraattilevyä saa tuoda maahan?

Ei yhtäkään. Yhdenkin piraattitallenteen maahantuonti on rangaistavaa. Lisäksi menettää levyn ja voi joutua maksamaan oikeudenhaltijoille korvauksia.

Mitä tuotteita kielto koskee?

Kaikkia tekijänoikeuslain suojaamia teoksia; levyjä, elokuvia, pelejä, karttoja ja kirjoja - myös äänikirjoja.

Miten piraattituotteen tunnistaa?

Alhaisesta hinnasta, heikosta painotyön laadusta ja poikkeuksellisesta myyntikanavasta. Merkki piraattituotteesta voi olla esimerkiksi se, että yhdellä DVD-levyllä on lukuisia elokuvia, tai että elokuva on hiljattain vasta tullut teatteriin. Lisäksi oikeudenhaltijamerkinnät ja levyihin prässätyt tunnisteet ovat puutteellisia. Tarkempaa tietoa löydät tältä sivustolta saatavasta Tunnista piraatti CD/DVD-esitteestä.

Teosten käyttäminen ja esittäminen

Aiomme esittää vuokrattuja ja omistamiamme elokuvia oppilaskunnan elokuvailloissa. Tarvitsemmeko jonkin luvan?

Todennäköisesti kyllä, koska esitys on julkinen. Tekijänoikeusneuvosto on pitänyt julkisena esittämisenä mm. eläkeläisseuran kuvaesitystä. Sen sijaan sellaiset tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia. Elokuvan julkisen esittämisen oikeudet ovat yleensä elokuvan tuottaneella yrityksellä.

Kutsun ystäväni katsomaan elokuvia kotiini. Tasaamme elokuvien vuokrauskulut osanottajien kesken, onko kyseessä julkinen esitys?

Ei ole. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kotikutsuina järjestettävät elokuvaillat - vaikka kulut jaettaisiinkin - eivät ole julkista esittämistä.

Toimin DJ:nä, voinko tallentaa levykokoelmani tietokoneeni kovalevylle ja soittaa levyt tietokoneelta?

Kyllä, mutta tarvitset tallentamiseen luvan Teostosta ja Gramexista. Yksityisiä kopioita ei saa ilman erillistä tallennuslupaa käyttää julkisessa esittämisessä. Sama pätee äänitteiden on-line -kaupoista hankittuihin kappaleisiin.

Tarvitsenko luvan jos soitan levyjäni ravintolassa, jossa on ystäväni juhlat? Entä jos yhtyeemme esiintyy siellä?

Jos tilaisuuteen on kenellä tahansa pääsy joko suoraan, maksun maksamalla tai esim. jäsenyyden perusteella, on esitys julkinen ja esittämiseen tarvitaan lupa. Levyjen julkiseen esittämiseen lupa tarvitaan tekijöitä edustavasta Teostosta ja muusikkoja ja tuottajia edustavasta Gramexista. Elävän musiikin ollessa kyseessä lupa tarvitaan Teostosta.

Saanko laittaa omaan videooni ääniraidaksi mielimusiikkia omistamiltani levyiltä?

Jos aiot käyttää videota lähintä perhe- ja ystäväpiiriä laajemmissa yhteyksissä, tarvitset musiikin tallentamiseen ja esittämiseen luvat. Luvat saat Teostosta ja Gramexista.

Opetan yliopistolla. Voinko laittaa artikkelissa julkaistun kaaviokuvan luentokalvoihini?

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän tavan mukaisia sitaatteja. Sitaattien tulee olla oman esityksen tukena ja perustella tai havainnollistaa sitä. Jos kuvan sisällyttäminen kalvoihin toteuttaa tämän vetoamisfunktion, saat sisällyttää kuvan kalvoihisi lupaa kysymättä. Tekijä ja lähde on mainittava alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Tekijänoikeus ei myöskään ulotu teosten tietosisältöön kuten tutkimustuloksiin, kaavoihin tai teorioihin, ainoastaan omaperäiseen tapaan esittää ne. Teosten sisältämät tiedot yms. ovat vapaasti muiden käytettävissä.

Olen liikunnanohjaaja ja haluan käyttää laatimaani musiikkikokoelmaa tunnillani. Saako näin tehdä?

Kyllä, mutta sitä varten on hankittava erillinen liikunnanohjaajalisenssi Gramexista ja Teostosta.

Tarvitsenko luvan, jos haluan esim. ravintolatoiminnassa pitää TV:n auki ja näyttää sieltä ohjelmia? Onko luvan kannalta eroa, jos kyseessä on verorahoitteinen Yle tai mainoskanavat?

Maksukanavakorteista on olemassa yrityksille suunnattuja versioita, joten kuluttajakäyttöön hankitun maksu-tv-kortin käyttäminen ravintolassa ei ole sallittua. Jotkut yhteisöt ovat myös velvollisia maksamaan Yle-veroa. Ylen kanavia saa näyttää ilman erillistä lupaa myös julkisissa tiloissa, edellytyksenä se, että lähetys välitetään alkuperäisenä sitä muuttamatta eikä lähetykseen lisätä kaupallista materiaalia, kuten mainoksia. Lähetyksiä ei saa nauhoittaa eikä niiden seuraamisesta saa periä maksua. Huomio kuitenkin, että vaikka Ylen kanavia saa näyttää ilman erillistä lupaa, kanavilla esiintyvälle musiikille täytyy kuitenkin olla lupa.

Kun käytät musiikkia toiminnassasi tarvitset musiikinkäyttöluvan Gramexilta ja Teostolta. Molempien järjestöjen taustamusiikkilupien myyntiä ja asiakaspalvelua hoitaa Musiikkiluvat.fi

 

Saako Netflixiä tai muita streaming-palveluita käyttää julkisissa tiloissa, kuten kampaamossa tai ravintolassa?

Useiden palveluiden käyttöehdot (esim. Katsomo, Ruutu, Netflix ja YouTube) kieltävät julkisen esittämisen. Asia kannattaa selvittää ottamalla yhteys palveluntarjoajaan.

Voiko yksityisasiakkaana hankittua maksu-tv-korttia käyttää yritystoiminnassa, jos haluan käyttää live-urheilua ravintolassani?

Ravintolakäyttöön on mahdollista hankkia erillinen katseluoikeus maksu-tv-operaaattoreilta. Yksityisille kuluttajille myytäviä maksu-tv-kortteja ei ole lupa käyttää yritystoiminnassa.